Seviye Geliştirme Kursları Konu Başlıkları

1. Yıl

Didaktik 1:

Orff-Schulwerk'in doğuşu ve tarihçesi/Temel Bilgiler

Yazılı ara ödevi

Ses eğitimi ve vokal çalışmaları

Hareket eşliği

Hareket tekniği ve hareket doğaçlaması 1

Elementer enstrümanlar: Çalma teknikleri ve doğaçlama 1

Temel deneyimler ve temel teknikler 1 „bütüncül yaklaşım": Model yapısı

Eğitmen kadrosu desteği ile bağımsız proje çalışması

Enstrüman yapımı

Geleneksel müzik ve dans formları

Müzik, dans ve diğer sanat alanlarının entegrasyonu

->Sonuçların sunumu

Yerel bir kursa katılım, asistanlık yapma ve protokol düzenleme

2. Yıl

Didaktik 2:

Ders verme yöntemleri ve ders içeriği oluşturma

Yazılı bitirme ödevi:

Konu seçimi, yapılandırma ipuçları ve desteği vb.

Elementer Kompozisyon Dans 1

Elementer Kompozisyon Müzik 1

Hareket tekniği ve hareket doğaçlaması 2

Elementer enstrümanlar: Çalma teknikleri ve doğaçlama 2

Temel deneyimler ve temel teknikler 2

Uluslararası bir kursa katılım

3. Yıl

Ders örneği sunumları ve bu sunumların değerlendirilmesi. Yazılı ödev değerlendirilmesi.