Carl Orff Model Okulu Olarak Özel ALEV Okulları

Orff-Schulwerk eğitim programı, okulumuzda ilk kez 1999 yılında ana sınıfında başlamıştır. Sonraki yıllarda 1, 2, 3 ve 4. sınıflar da programa katılmıştır. 2000 yılında Avusturya Liseliler Vakfının bünyesinde Orff Merkezi'nin de kurulması ve Carl Orff'un eşi Lisolette Orff'un izniyle Özel ALEV Okulları Türkiye'deki ilk ve tek Carl Orff Model Okulu olmuştur.

Orff-Schulwerk Forum Salzburg, Gesellschaft Förderer des Orff-Schulwerks ve Orff Schulwerk Eğitim Danışmanlık Merkezi Türkiye'den onaylı "Eğitmen Eğitimi" kursunu tamamlamış ve yetişkin eğitimi kurslarında Orff-Schulwerk eğitimi vermeye yetkili 16 öğretmenin 5 tanesi Özel ALEV Okullarının eğitim kadrosunda yer almaktadır.
world-wide-orff
ALEV'de Orff-Schulwerk Programı

Özel ALEV Okullarının Okulöncesi, 1, 2, 3 ve 4. sınıflarında müzik dersleri Orff Schulwerk Temel Hareket ve Müzik pedagojisi anlayışında yapılmaktadır. Haftada iki saat olan müzik derslerinde sınıflar iki gruba ayrılarak iki müzik öğretmeninin denetiminde bu çalışmaları gerçekleştirmektedirler.

Ders planlarının konuları Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü konulara bağlı kalınarak hazırlanılmış olup konular Orff Schulwerk yaklaşımı doğrultusunda işlenmektedir.

Üç yaş grupları ile başlayarak 4. sınıfın sonuna kadar uygulanan eğitim programımız 2004-2005 öğretim yılından beri 4. sınıf öğrencilerinin bitirme projesi "Müzikli Oyun" ile son bulmaktadır. Öğrencilerin Orff-Müzik derslerinde bugüne dek edindikleri yetkinlikleri kullanabilecekleri ve sergileyebilecekleri bu proje çalışmasında ortaya çıkan müzikli oyun yıl sonunda sergilenmektedir. Müzik, Almanca, resim bölümleri ve sınıf öğretmenlerinin işbirliği ile disiplinler arası bir çalışma gerçekleşmektedir.

Projenin Uygulanışı

Seçilen bir hikâye ya da masal sınıflara paylaştırılır. Her sınıf kendi bölümünü müzikli oyun olarak nasıl canlandırabilecekleri ile ilgili fikirler üretir. Çocuklar melodisi öğretilen ezgilere söz yazarak, sözlere uygun melodiler bulup bunlara uygun eşlikler üreterek, öğrendikleri tekerlemelere ve dans müziklerine uygun hareketler bularak, konuya uygun sözler yazıp beden vurmalıyla eşlik çalışmaları yaparak hikayeyi müzikli oyuna dönüştürürler. Çalışmalar Müzik ve Almanca derslerinde sınıf öğretmenlerinin de desteği ile yapılarak sunuma hazırlanılır. Resim derslerinde ise kostümler, dekor ve afiş oluşturulur.

Müzikli Oyunlarımız

  Fareli Köyün Kavalcısı –  2005

  Kurşun Asker – 2006

Kur?un Asker – 2006
Kur?un Asker – 2006

  Zıp Zıp Kral – 2007

Zyp Zyp Kral – 2007
Zyp Zyp Kral – 2007

  Oskar und der hungrige Drache - 2008

  Der Roboterkönig – 2010

Der Roboterkönig – 2010
Der Roboterkönig – 2010

  Als die Raben bunt waren – 2011

  Grimm Masalları ("Uyuyan Güzel",  "Kırmızı Başlıklı Kız", "Üç Küçük Domuzcuk",  "Hänsel ve Gretel", "Yedi Keçi") - 2012

Üç Küçük Domuzcuk
Hänsel ve Gretel

  Tico – 2013

Tico
Tico

  Ferdinand der Stier - 2014

Ferdinand der Stier
Ferdinand der Stier

  Der Zauberlehrling – 2015

Disiplinler Arası Uygulama Olanakları

Tüm temel prensipleriyle Orff-Schulwerk yaklaşımı Özel ALEV Okullarında  yalnız müzik derslerinde değil, diğer branşlarda da eğitime destek vermektedir. Sınıf öğretmenleriyle yapılan hizmet içi eğitim özellikle 1 ve 2. sınıflarda uygulama olanakları sağlamaktadır. Okulun açılış döneminde oryantasyon çalışmaları ile başlayan Orff etkinlikleri çeşitli hizmetiçi eğitimlerle bütün eğitim yılı boyunca devam etmektedir.

alevokullari (1)
alevokullari (3)