The International Orff Schulwerk Forum

"Orff-Schulwerk Heute" adında iki dilde ve yılda iki kere yayınlanan dergiler(https://www.orff-schulwerk-forum-salzburg.org/magazine-osh),

Orff-Schulwerk Hakkında Temel Metinler (https://www.orff-schulwerk-forum-salzburg.org/basic-texts) ve

Sempozyum/Kongre raporlarını(https://www.orff-schulwerk-forum-salzburg.org/other-publications

içeren kitaplar yayınlamıştır.

"Orff-Schulwerk Heute" dergilerinin tamamının içeriğine yukarıda verilen bağlantıdan ulaşabilirsiniz.