Türkiye'de Orff-Schulwerk – Müzik, Oyun ve Dans Üzerine Makaleler

Orff Merkezi Türkiye'nin 2007 yılında başlatmış olduğu Türk eğitmenler yetiştirme sürecinin ilki 2011 yılında sonuçlanmış ve dokuz eğitmen bu özel kurs sürecini başarı ile bitirdikleri için yetişkinlere Orff-Schulwerk eğitimi verme yetkisini Orff-Schulwerk Forum'un onayıyla elde etmiştir.

Bu kitap bu dokuz eğitmenin bitirme sınavlarının bir parçası olarak yazmış oldukları yazılar ve Katja Ojala Koçak'ın "Orff-Schulwerk ve pedagojik profesyonellik" üzerine yazmış olduğu makaleden oluşmaktadır. Bu yazılar, başlangıçta sanatçı Carl Orff tarafından oluşturulmuş Elementer Müzik ve Dans Pedagojisinin Türk kültürü zemininde yaratıcılıkla nasıl geliştirilebileceğine işaret etmektedir. Bir yandan Orff-Schulwerk'in açık yapısını, diğer taraftan da Elementer Müzik ve Hareket Pedagojisinde tematik ağırlık noktalarının ne kadar farklı biçimlerde ortaya koyulabildiğini gözler önüne sermektedir.

Bu kitaptan edinmek isteyenlerin info@orffmerkezi.org adresine mail atmaları yeterlidir.