Orffinfo

2002 Nisan ayından beri kesintisiz olarak Orff Merkezi Türkiye tarafından hazırlanarak yayınlanmakta olan dergidir. Orff-Schulwerk hakkında mevcut nadir Türkçe kaynak olarak kabul edilir. Dergiler üç ana bölümden oluşur:

  • Bilimsel Yazılar
  • Seminer, Atölye Çalışması, Proje İzlenim ve Haberleri
  • Uygulama Örnekleri ve Fikirler

Orff-Schulwerk üzerine ilgilenenlere yararlı olacağı düşünülen yurt dışında yayınlanmakta olan makaleler telif hakkı izni alındıktan sonra Almanca ve/veya İngilizce orijinalleri ve Türkçe tercümeleri ile yayınlanmaktadır. Ayrıca Türk eğitmenler ve deneyimli katılımcılar ve akademisyenlerin de yazılarına yer verilmektedir.
Bugüne kadar 23 sayı yayınlanmıştır. Eski sayılardan edinmek isteyenlerin info@orffmerkezi.org adresine mail atmaları yeterlidir.

 

Orff info Sayı
Orff info Nr.

Yazı Başlığı / Artikelüberschrift

Yazar Adı / Name des Schriftstellers 

Kaynak / Quelle

23

Hareket ile başlayan Konuşma Oyunundan Elementer Tını Bestesine

Dr. Ulrike E. Junmair

OSI 86

23

Orff-Schulwerk: Çocuklarda Hareket Gelişimi ve Eğitimi

Aslı Tokatlı

İlk Yayını

23

Orff-Schulwerk Yaklaşımının Veli-Çocuk-Öğretmen İşbirlikli Uygulanabilirliği  

Birgül Berna Uysal

Bu çalışmanın tam metni İstanbul İl MEM tarafından düzenlenen Eğitimde İyi Örnekler Konferansında sözlü sunum hakkını kazanmış ve Başarı Belgesi almaya layık bulunmuştur.

23

Orff-Schulwerk Yaklaşımı ile Yapılan Okulöncesi Müzik Eğitiminin Öğrencilerin Sosyal Becerilerinin Gelişimine Etkileri

Gülin Öziskender

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Müzik Eğitimi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Samsun: 2011

23

Müzikle Neler Yapılır?

Hülya Kanbay

İlk Yayını

23

Erken Çocukluk Döneminde Sanat Eğitimine Genel Bir Bakış

Özlem Çelebioğlu Morkoç

İlk Yayını

22

Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Müzik Etkinliklerindeki Tartım (Ritim) Çalışmalarına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Öztürk, Ali

Dünya Eğitim Konferansında bildiri olarak sunulmuş ve yayımlanmıştır.Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume 2,Issue 2, 2010, Pages3638-3645 

22

Müzik ve Hareket Etkinliklerinde Okulöncesi Öğretmenlerinin Rolü

Sabırlı, Işık

Editörlüğünü Doç.Dr. Ebru Aktan Acar ve Öğr. Gör. Gülçin Karadeniz'in yaptığı 2012 tarihli "Erken Çocukluk Dönemine Derinlemesine Bir Bakış: Fikirler, Paylaşımlar ve Dünyadan Yansımalar" kitabında basılmış olan bu yazı Orff info'da yayınlanmak üzere yazar tarafından kısaltılmıştır. 

22

Eskişehir'de Yürütülmekte Olan EKO Okullar Projesi Kapsamında, Üretilen Müzik 

Öztürk, Ali

Bu makale, Dünya Sanat, 

 

Araçlarının Çevreye Duyarlılığı Geliştirme Açısından Değerlendirilmesi

Tasarım ve Eğitim Konferansında bildiri olarak sunulmuş ve yayımlanmıştır. 

Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume 51, 2012, Pages 828-831

22

"Piyano Eşlikli Müzik Eğitim Programı" - Disiplinlerarası müzik ve eğitim ilişkisi üzerine

Karaol, Esra

ilk yayını

 

bir deneme…

 

 

21

Çoklu Zekâ ve Orff-Schulwerk

Coogan, Christa & Goodkin, Doug

Im Dialog - In Dialog, 

 

Vielfache Inteligenzen und Orff-Schulwerk

Elementare Musik- und Tanzpädagogik im Inter disziplinären Kontext - Elemental Music and Dance Education in Interdisciplinary Context - Orff-Schulwerk Symposium Salzburg 2006) Schott

21

Müzik - Dans Pedagojisine Temel Oluşturan Gelişim Psikolojisi Bilgileri

Entwicklungspsychologische Erkenntnisse als Grundlage einer Musik- und Tanzpädagogik

Schumacher, Karin & Beidinger, Werner

Im Dialog - In Dialog, Elementare Musik- und Tanzpädagogik im Interdisziplinären Kontext - Elemental Music and Dance Education in Interdisciplinary Context - Orff-Schulwerk Symposium Salzburg 2006) Schott

20

Hareket / Dans Elementi

Das Element Bewegung / Tanz

Haselbach, Barbara 

OSI 85 Sonderheft / Special edition 2011

20

Konuşma ve Müzik Elementleri

Die Elemente Sprache und Musik

Grüner, Micaela

Wieblitz, Ernst

OSI 85 Sonderheft / Special

edition 2011

19

Anadolu Müzik Eğitimi İyileştirme Projesi

"Anadolu Müzik Eğtimi İyileştirme" Projekt

Jungmair, Ulrike

ilk yayını

19

Orff-Schulwerk'in Türkiye'deki Geleceği: İzlenim ve Öneriler

Kotzian, Emine Yaprak

ilk yayını

19

Pedagojik Profesyonellik: Amaç, Kendiliğindenlik ve Empati Arasında Eğitmen

Koçak, Katja Ojala

ilk yayını

19

Müzik Eğitimini İyileştirmeye Yönelik Başarılı ve heyecan Verici Bir Adım

Uzunoğlu, Belgin

ilk yayını

19

Okulöncesi Öğretmen Adayları ile Elementer Müzik Hareket Eğitimine Giriş

Sabırlı, Işık

ilk yayını

19

Erken Çocukluk Eğitiminde Müziğin Bugünü ve Yarını

Morkoç, Özlem Çelebioğlu

ilk yayını

19

"Anadolu Müzik Eğitimi İyileştirme Projesi" Üzerine Birkaç Söz

Kalyoncu, Nesrin

ilk yayını

19

Müzik Eğitimimizin Geleceği ve Orff-Schulwerk Üzerine Öznel Bakış

Öztürk, Ali

ilk yayını

18

Doğaçlama - bir etkili öğrenme yolu

Improvisation - ein Weg zu effektivem Lernen

Jungmair, Ulrike

OSI 83

18

Orff-Schulwerk Prensiplerini Derslerimizde Nasıl Kullanıyoruz?

Slater, Elif

ilk yayını

18

36 - 48 Aylık Çocuklarla…

Yaşar, Filiz

ilk yayını

18

Orff-Schulwerk Yaklaşımında Kullanılan Vurmalı Çalgıların Yaratıcı Drama Süreciyle İşlenmesi / Planlanması

Karıkoğlu, Ferda

Çağdaş Drama Derneği Liderlik Programı Bitirme Projesi gerekçe ve sonuç bölümü ilk yayını

18

TaKeTiNa

Şenol, Aylin

 

17

Elementer Müzik ve Hareket Pedagojisi - Orff Schulwerk

Carl Orff Schulwerk - Elementare Musik- und Tanzpädagogik

Kugler, Michael

www.orff-stiftung.de

17

Hareket Eden Kelimeler

Moving Words

Bewegte Wörter

Maubach, Christoph

OSI 78

17

"Ama Ben Dans Edemem…" Dans Etmeyenleri Dansa Heveslendirmenin Yolları

"Ich kann aber nicht tanzen…" Wie man Nichttänzer zum Tanzen motiviert

Kotzian, Rainer

OSI 82

17

Oyunda Birlikte ve Birbirinden Öğrenme

Çimşir, Özen

ilk yayını

16

Müzik Antropolojisi Olarak Orff-Schulwerk

Sangiorgio, Andrea

internet

16

Lumiére Projesi: Film Müziği Sanatına Yolculuk

Harding, James

OSI 75

16

Orff-Schulwerk Yaklaşımında Müzik - Hareket Eğitiminin Okulöncesi Eğitim Kurumlarında

Uysal, Birgül Berna

ilk yayını

 

Kullanılmasının Dikkat, Yaratıcılık ve Sosyal İletişim Becerisinin Gelişimine Etkisi

16

Okulöncesinde İkinci Dil Eğitimine Drama Teknikleri ve Orff-Schulwerk Yaklaşımının 

Erol, Gül

ilk yayını

 

Sentezlenmesi ile Yeni Bir Uyarlama

 

 

16

Oyun, Oyun, Oyun…

Yaşar, Filiz

ilk yayını

15

Sözler Ruhun Aynasıdır - Özellikle Konuşulan Dil Dikkate Alındığında Dilin Fakirleşmesi Tartışmasına Bir Katkı 

Worte sind der Seele Bild - Ein Beitrag zur Sprachverarmungsdiskussion, unter besonderer Berücksichtigung der gesprochenen Sprache 

Summary - Words are the Image of the Soul

Drebinger, Nikolaus

OSI 66

15

Canlı Düzenlemeler, Esnek ve Hassas Yöntemler

Atmende Strukturen, flexible und reagierende Methoden

Summary

Coogan, Christa

OSI 67

15

Kendi Kültüründen ve Diğer Kültürlerden Kelimelerle Oynamak

Playing with Words from One's Own and Other Cultures 

Zusammenfassung - Spiele mit Sprache aus eigenen und fremden Kulturen

Lopez-İbor, Sofia

OSI 74

15

Gelişimsel Koordinasyon Sorunu ve Orff Ders Planının Amaçları

Yaşar, Filiz

ilk yayını

15

Kısaca Doğaçlama

Topçu, Ömer Yusuf

ilk yayını

15

Müzik için Eğitim mi? Eğtim için Müzik mi?

Sezgin, Hakan

ilk yayını

14

Orff-Schulwerk: Geçmiş ve Gelecek

Orff-Schulwerk: Past & Future

Orff, Carl

Orff Enstitüsü açılış konuşması, 25.10.1963, Salzburg; Orff Institute Yearbook 1963.

14

Konsept ve Metot - Müzik ve Hareket Eğitimi Anlayışını Açıklamaya Bir Katkı

Konzept und Methode - Ein Beitrag zur Klärung des Selbstverständnisses von Musik- und Bewegungserziehung

Summary - Concept and Method - A Contribution Clarifying the Self Evidence of Music and Movement Education

Nykrin, Rudolf

OSI 67

14

Orff-Schulwerk - Bir "Franchise" Sistemi

Orff-Schulwerk - ein "Franchise" System

Summary - Orff-Schulwerk - a franchise system?

Hartmann, Wolfgang

OSI 69

14

Dalcroze, Kodaly, Orff, Willems, Martenot Arasında Bir Karşılaştırma

Feyzioğlu, Ayşegül

ilk yayını

13

"Cesaret et!" - Özellikle Otizm Gibi Ağır Gelişim Bozukluklarına Müzik Terapisi Müdahalesi

"Untersteh Dich!" - Musiktherapeutische Interventionen bei tiefgreifender Entwicklungsstörung, speziell Autismus

Schumacher, Karin

Calvet-Kruppa, Claudine

C. Plahl / H. Koch-Temming: Kinder - Musiktherapie, Bern: Huber

13

Elementer Müzik ve Hareket Eğitimi Yaklaşımının Türkiye'de Kabul Sorunu Üzerine

Kalyoncu, Nesrin

Yaratıcı Drama Dergisi, sayı 2: "Türkiye'de Orff-Schulwerk Uygulamaları: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Örneği"

13

Rap - Ritmik Konuşmalı Şarkılarla Şiir Sanatı

Rap - Poesie mit rhythmischem Sprechgesang

Summary

Kotzian, Rainer

OSI 78

13

Beden Perküsyonu ve Gelenek

Başar, Tugay

ilk yayını

13

Orff ve Çoklu Zekâ

Erol, Onur

ilk yayını

13

Scamper ve Orff

Yaşar, Filiz

ilk yayını

12

Estetik Eğitiminde İfade Fenomeni

Das Phänomen des Ausdrucks in der ästhetischen Erziehung

The Phenomenon of Expression in Aesthetic Education

Haselbach, Barbara

OSI 70 

12

"Ammenscherze" ve Konuşma Gelişimi

Schumacher, Karin

OSI 66

 

"Ammenscherze" und Sprachentwicklung

 

11

Orff-Schulwerk Nedir?

What is Orff-Schulwerk?

Anonim

www.aosa.org

11

"Bir şey besteleyelim…"

"Komponieren wir was …"

Jungmair, Ulrike

OSI 56

11

Sanatı Yaşamak - Sanatla Eğitmek

Kunst erleben - in Kunst erziehen

Palacios, Fernando

OSI 75

10

Caz Okula Giriyor

Jazz goes to School

Goodkin, Doug

Now's the Time:- Teaching

10

Orff-Schulwerk'in Sosyal Boyutu Üzerine Bazı Düşünceler

Marquez, Elisa Maria Roche

OSI 65

 

Einige Gedanken über die soziale Dimension des Orff-Schulwerks

 

10

Müzik - Konuşma - Dans Ağacı

Erol, Onur

ilk yayını

9

Orff-Schulwerk ve Kültür Geleneği İlişkisi

Kugler, Michael

OSI 74

 

Das Orff-Schulwerk und die Frage der kulturellen Traditionen

 

9

İdeal Orff Sınıfı

The ideal Orff classroom

Goodkin, Doug

www.douggoodkin.com

9

Bir Bakışta Orff

Erol, Onur

ilk yayını

8

Bir Müzik Eğitimi Klasiğinin Güncel Durumu Üzerine Düşünceler - "Musik für Kinder - 

Orff-Schulwerk"

50 Jahre "Musik für Kinder - Orff-Schulwerk" - Gedanken zum aktuellen Status eines musikpädagogischen Klassikers

Nykrin, Rudolf

OSI 70 

8

"Herkes için Müzik"

"Musik für alle"

Salmon, Shirley

Leben - Lachen - Lernen, Down Syndrom Avusturya, 2003 Eylül

8

Orff-Schulwerk'in Türkçe Karşılığı Nedir?

Ojala Koçak, Katja

ilk yayını

7

Türk Eğitim Sisteminin Orff Öğretisi ile Tanışmasındaki İlk Elçi: Muzaffer Arkan

Öztürk, Ali

ilk yayını

7

Yine Seminerler?

Immer wieder Seminare?

Jungmair, Ulrike

ilk yayını

7

Orff-Schulwrk'in Model Karakteri Hakkında

Zum Modellcharakter des Orff-Schulwerks

Jungmair, Ulrike

OSI 70 

7

Oyun Hamurundan Eflatun'a

From Playdough to Plato

Goodkin, Doug

internet

7

Geleneksel Müzik Eğitimi Metodlarına Alternatifler

Yaprak, Emine

ilk yayını

7

NLP ve Orff Yaklaşımı Arasındaki Benzerlik

Yirmidokuz, Semra

ilk yayını

6

Ritim Öğretmek ve Öğrenmek

Rhythmus lehren und lernen

Moriz, Ulrich

interrnet

6

Müziğin İnsanda Yarattığı Psikolojik ve Fizyolojik Etkiler Ölçülüyor

Musik löst Schlüsselproblem der Muikwirkungsforschung 

Anonim

Mozarteum Üniv. basın bülteni

6

Beden Vurmalılar: Temel Bilgiler ve Bazı Nota Yazım Olanakları

Ojala Koçak, Katja

ilk yayını

5

Beynin ve Ruhun Gıdası Müzik

Musik - Nährstoff für Gehirn und Seele

Arroyo, Lucrecia

OSI 63

5

Orff-Schulwerk Geleneğinde Müzik ve Hareket Çalışması

Elementare Musikpädagogik in der Tradition des Orff-Schulwerks

Beidinger, Werner

ilk yayını

5

Müzik Eğitimcisi Yetiştirmede Aktif Öğrenimin Yeri ve Önemi

Bilen, Sermin & Özevin, Banu & Uçal, Esin

ilk yayını

5

Abant İzzet Baysal Üniversitesinde Orff ile Karşılaşma

Kalyoncu, Nesrin

ilk yayını

5

Yetişkinlerle Dost Ortamında Müzik ve Hareket Çalışması

Musik & Bewegung mit Erwachsenen im Freundeskreis 

Kröz, Cora

OSI 63

4

Müziği Araç Olarak Kullanan Sosyal Pedagoji ve Entegrasyon Pedagojisi ile Müzik Terapisi Açısından Orff-Schulwerk'in Anlamı

Die Bedeutung des Orff-Schulwerkes für die musikalische Sozial- und Integrationspädagogik und die Musikterapie

Schumacher, Karin

OSI 62

4

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalındaki Orff Öğretisi Uygulamaları

Uçal, Esin

ilk yayını

4

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalındaki Orff Öğretisi 

Özevin, Banu

ilk yayını

3

Elementer Müzik veya Müzik ve Hareketle Bedensel Eğitim

Cubasch, Peter

OSI 62

 

Elementares Musizieren oder leibhaftige Bildung mit Musik und Bewegung

 

3

Geçmişe ve Geleceğe Bakış

Rückblick und Ausblick

Jungmair, Ulrike

ilk yayını

3

Hareketten Doğan Müzik

Musik aus der Bewegung

Orff, Carl

OSI 55

2

Müzik ve Dans Eğitiminin Sosyal Yönleri

Soziale Aspekte von Musik- und Tanzerziehung

Amrhein, Franz

OSI 65

2

Carl Orff ve Orff-Schulwerk

Erol, Onur

ilk yayını

1

Orff-Schulwerk, Carl Orff Anlayışı Çerçevesinde Elementer Müzik ve Dans Pedagojisi

Orff-Schulwerk, Elementare Musik- und Tanzpädagogik im Sinne Carl OrffsOSI = Orff-Schulwerk Informationen dergisi / Zeitschrift Orff-Schulwerk Informationen

Salzburg, Mozarteum Üniversitesi, Müzik ve Dans Pedagojisi Enstitüsü "Orff Enstitüsü" ile Salzburg, Orff Forum tarafından yılda iki kez yayınlanır. / 2 mal jährlich; herausgegeben von der Universität "Mozarteum" in Salzburg, Österreich, Institut für Musik- und Tanzpädagogik "Orff Institut" und Orff-Schulwerk-Forum, Salzburg. Derginin tüm sayılarını info@orffmerkezi.org adresinden isteyebilir, etkinliklerimiz sırasında satın alabilir veya Beşiktaş, İstanbul'daki Pan Kitabevinde bulabilirsiniz.

Jungmair, Ulrike

ilk yayını

 

Die Zeitschrift kann man während unserer Veranstaltungen oder in Pan Kitabevi, Beşiktaş, Istanbul kaufen oder von info@orffmerkezi.org bestellen.

Orff-Schulwerk Informationen dergisi yazı işlerine ve diğer yazıların hak sahiplerine verdikleri çeviri izinleri için teşekkür ederiz!

Wir bedanken uns herzlichst bei der Redaktion der "Orff-Schulwerk Informationen" und bei den Copyright-Inhabern der Artikel für die Übersetzungserlaubnisse!