Eğitmen Eğiticisi Kursu

Üç yıl süren Seviye Geliştirme Kursu'nu sınav komisyonunun değerlendirmesi sonucunda özel başarı ile bitiren katılımcılar 1-1,5 yıl süreli yetişkinlere eğitim verme konusunda eğitildikleri yoğun bir kursa davet edilirler. Bu kurs süresince kendilerinden yazılı ve uygulamalı ödevler hazırlamaları istenir. Bu ödevlerin sunumları grup ile birlikte ele alınır ve değerlendirilir.

Sürecin sonunda bir bitirme ödevi hazırlamaları istenir. Final sınavında ise 30 dakikalık bir ders sunumu sınava giren tüm katılımcılar tarafından komisyon önünde gerçekleştirilir. Her katılımcı bitirme ödevinin savunmasını tek kişilik oturumlar halinde komisyona yapar. Komisyondan Orff-Schulwerk, yetişkin eğitimi ve pedagojik konuları hakkında yöneltilecek sorulara yanıtlar verir.

Tüm bu aşamaları başarı ile bitiren kişiler Orff-Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nin resmi eğitmeni olma unvanını kazanır.