sevgelbaslik2

Orff-Schulwerk Elementer Müzik ve Hareket Eğitimi Seviye Geliştirme Kursları I-II-III (Birinci Seviye Kursu 22 – 30 Haziran 2019)

Orff-Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi, Haziran 2013’te Türkiye’de Orff-Schulwerk Elementer Müzik ve Hareket Eğitimi alanında “Seviye Geliştirme Kursu” uygulamasını başlatmıştır. 3 Seviyenin 3 yıl içinde tamamlanması düşünülmüş, II. Seviye Geliştirme Kursunun 3. Seviyesi Haziran 2018’te tamamlanmıştır. 22 Haziran 2019’da yeniden 1. Seviye Kursu açılacaktır. Kursların oluşturulmasında Salzburg, Avusturya’daki Orff-Schulwerk Forum’un koyduğu temel kurallara uyulmaktadır. Bunların yanında ülke koşulları da dikkate alınmıştır.

I-III Seviye Kurslarının amacı öncelikle Orff-Schulwerk’ei Elementer Müzik ve Dans Pedagojisine derinine giriş yapabilmektir. Bu eğitimin merkezinde bilgi aktarımı, müzik, konuşma ve dansın materyallerini ve farklı içerik alanlarını öğrenme, metotlar, ders verme teknikleri, vokal, enstrüman ve dans becerileri ve yeteneği geliştirme yer almaktadır. Bütün bunların sunulan eğitimde yapılan düşünce yansımaları süreci sayesinde içselleştirilmesi, bilinçli algılanabilmesi, kavranması ve not edilmesine önem verilmektedir. Katılımcıların seviyeler arasındaki süreçte bu beceri ve bilgilerini derinleştirmeleri onlardan beklenilmektedir.

Bu kurs sonunda katılımcılara gerekli minimum devamlılığı göstermeleri halinde her bir seviye için herhangi bir başarı düzeyi belirtilmeksizin katılım belgesi verilecektir. Bir üst seviyeye devam etme durumu tamamen katılımcının karar verme yetkisindedir. Özel disiplin durumları ve devamsızlık halinde bu karara müdahale etme hakkını Orff-Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Türkiye saklı tutar. Kurslar konaklamalı düzenlenecek, bir haftalık kurs süresince eğitmenlerle katılımcılar kurs saatleri dışında da aynı ortamda mümkün olduğu kadar birlikte zaman geçireceklerdir. Kurs süresince hareket ve dans bölümlerine uygun kıyafetler giyilmelidir. Katılımcılara varsa çaldıkları taşınabilir enstrümanı yanlarında getirmeleri tavsiye edilir.


Kursa Başvuru ve Kabul

Adaylar kursa on-line başvuracaklardır. Orff Merkezinin www.orffmerkezi.org web sitesinde 2019 Şubat ayının son haftası yayınlanacak başvuru formu doldurulacak; kısa özgeçmiş ve adayın daha önce katıldığı (varsa yurtdışı kursların ve) Türkiye’de almış olduğu Orff-Schulwerk eğitmenleri tarafından verilmiş kursların detaylı listesi eklenecektir. Kursa başvuracak adayların eğitimleri de gözönünde bulundurularak 50-100 ders saatlik Orff-Schulwerk kursu öndeneyimine sahip olma şartı aranmaktadır. Aday sayısı kurs kontenjanını aşarsa Orff Merkezi katılımcı adayları arasından seçim yapacaktır. Yeterli sayıda adaya ulaşılamazsa kurs bu yıl düzenlenmeyecektir.